عکاسی صنعتی از پروژه های شرکت اکسپرودعکاسی غرفه نمایشگاهی شرکت اکسپرود

شرکت اکسپرود در زمینه ساخت غرفه و سازه های نمایشگاهی و برگزاری همایش ها و سمینار های بین المللی فعالیت می کند. این شرکت یکی از شرکت های مطرح در این زمینه بوده و پروژه های بزرگی را با رضایت مشتریان خارجی انجام داده است.

توضیحات پروژه

طبق توافقات انجام شده بعد از ساخت و تکمیل غرفه های نمایشگاهی و پیش از افتتاحیه نمایشگاه از سازه ها و غرفه های تکمیل شده عکاسی صنعتی انجام و بعد از ادیت عکسها تحویل کارفرما خواهد شد.