عکاسی صنعتی از پروژه های شرکت اکسپرودعکاسی از پروژه های غرفه سازی و نمایشگاهی شرکت اکسپرود
شرکت اکسپرود در زمینه ساخت غرفه و سازه های نمایشگاهی و برگزاری همایش ها و سمینار های بین المللی فعالیت می کند. این شرکت یکی از شرکت های مطرح در این زمینه بوده و پروژه های بزرگی را با رضایت مشتریان خارجی انجام داده است.
توضیحات پروژه
طبق توافقات انجام شده بعد از ساخت و تکمیل غرفه های نمایشگاهی و پیش از افتتاحیه نمایشگاه از سازه ها و غرفه های تکمیل شده عکسبرداری و بعد از ادیت عکسها تحویل مشتری می گردد.