عکاسی صنعتی محصولات گروه تولیدی فکوریعکاسی تبلیغاتی از ابزارآلات صنعتی شرکت ایران هیوندای
شرکت ایران هیوندای نمایندگی رسمی ابزارآلات صنعتی هیوندای کره در ایران و خاورمیانه است..
توضیحات پروژه
پس از ارائه پیشنهادات در زمینه عکاسی تبلیغاتی از محصولات هیوندای توافقات برای استفاده از مدل مرد در معرفی محصولات انجام شد، عکاسی طی 4 روز در فضاهای مختلف کارگاهی متناسب با نوع محصولات انجام شد،تعدادی از محصولات در محل استودیو مانی عکسبرداری شد، عکسها پس از مراحل ادیت تحویل مشتری گردید..