مراحل انجام سفارش

 • استعلام عکاسی صنعتی
  1  درخواست استعلام قیمت

  سفارش دهنده از طریق تماس تلفنی، و یا اپلیکیشن های تلگرام و واتساپ درخواست هزینه عکاسی می دهد.

 • اعلام مشخصات عکس
  2  ارائه اطلاعات عکاسی

  سفارش دهنده اطلاعاتی از قبیل تعداد عکس، جنس محصول، وزن و سایز محصول و مکان عکاسی را اعلام می کند.

 • هزینه عکاسی
  3  محاسبه و اعلام هزینه

  بعد از ارائه اطلاعات عکس پیش فاکتور از طریق تلگرام، واتساپ و یا ایمیل برای کارفرما ارسال می گردد.

 • پیش پرداخت
  4  دریافت پیش پرداخت

  پس از اعلام توافق کارفرما مبلغ اعلام شده بعنوان پیش پرداخت جهت شروع کار به مجری پرداخت می گردد.

 • شروع عکسبرداری
  5  شروع مرحله عکسبرداری

  محصولات برای مجری ارسال و یا عکاس بهمراه تجهیزات جهت انجام پروژه به محل کارفرما منتقل می شود.

 • انتخاب عکسها
  6  اعلام عکسهای منتخب

  عکسهای تهیه شده با سایز کوچک برای کارفرما ارسال شده تا عکسهای منتخب جهت ویرایش اعلام شود.

 • ویرایش عکسها
  7 ویرایش عکسها

  عکسهای انتخاب شده بطور کامل مورد ویرایش و اصلاح رنگ و نور و در صورت نیاز روتوش قرار می گیرد.

 • تحویل عکسها
  8  تحویل عکسها و تسویه

  عکسهای ویرایش شده به رویت کارفرما درآمده پس از تایید تحویل و مابقی فاکتور عکاسی تسویه می گردد.