رمز خود را فراموش کرده اید ؟

عکاسی محصولات ایستک

شرکت سرمایه گذاری ایستک تحت نام تجاری ایستک بزرگترین واحد تولید کننده ماءالشعیر بدون الکل در داخل کشور بوده. این شرکت موفق به دریافت جوایز متعدد کیفیت و واحد نمونه سال شده است.
عکاسی صنعتی و تبلیغاتی محصولات ایستک پس از انجام توافقات و ارائه پیشنهادات در قالب مجموعه کامل محصولات در استودیو مانی عکاسی شده است.

پس از انتخاب، از تعدادی محصولات عکسهای تبلیغاتی و دکوراتیو هم تهیه شد، عکسها پس از مراحل ادیت تحویل مشتری گردید.

بالا