عکاسی صنعتی محصولات ایستکعکاسی تبلیغاتی از محصولات گروه سرمایه گذاری ایستک

شرکت سرمایه گذاری ایستک تحت نام تجاری ایستک بزرگترین واحد تولید کننده ماءالشعیر بدون الکل در داخل کشور بوده. این شرکت موفق به دریافت جوایز متعدد کیفیت و واحد نمونه سال شده است.

توضیحات پروژه

پس از انجام توافقات و ارائه پیشنهادات کلیه محصولات ایستک در استودیو مانی عکاسی صنعتی شده، پس از انتخاب برخی از محصولات عکاسی تبلیغاتی و دکوراتیو شده، عکسها پس از مراحل ادیت تحویل مشتری گردید..